Lk 13, 22-30

„Pane, je málo tých, čo budú spasení?“ Tento človek počíta a chce sa tešiť z rastúceho počtu Ježišových učeníkov. Je to pokušenie, ktoré je prítomné vo všetkých náboženských spoločenstvách! A do takéhoto typu myslenia chcú vtiahnuť aj Ježiša.

Ježiš sa nenechá vtiahnuť do tohto druhu otázok. Oveľa viac sa usiluje vplývať na srdce človeka. Aj v tomto prípade Ježiš vychádza od srdca človeka, ktorý mu položil túto otázku. Akoby mu chcel povedať: Prečo sa tak veľmi staráš o to, či nás je málo alebo veľa?

„Usilujte sa vojsť tesnou bránou.“ Tesná brána je kríž. Je to jediná cesta, ktorá človeku umožní prejsť cez úzkosti pozemského života. Ježiš kríž neodstraňuje, ale v ňom chce zachrániť človeka. Je to zároveň možnosť otvoriť sa veľmi širokej oblasti Božieho života. Túto metaforu úzkej brány, môžeme vysvetliť aj rozhodnutím sa v živote pre to, čo je v ňom podstatné.

Fr. Šimon OP