Mt 6, 1-6.16-18
Jednou z veľmi dôležitých veci pri výchove od detstva je pochvala. Schopnosť oceniť dobro. Je to práve pochvala, ktorá vie mnohých motivovať, dodať im váhu a aj posunúť na pomyselnom rebríku spoločenského postavenia v komunite. Sú však mnohé dobré veci, za ktoré sa nám pochvaly nedostáva. Máme preto rezignovať na vnuknutia ku konaniu dobra? Ježiš nás učí, aby sme dobro nekonali iba vtedy, keď to vidia a ocenia druhí. Aby sme vedeli dobro konať preto, že je to potrebné a správne, a tak nás už teraz ocení Boh vnútorným pokojom. A máme oprávnenú nádej, že ak budeme robiť dobré veci, aby bolo v nich oslávené Božie meno, tak nás aj Boh raz oslávi.

Pane, buď nám našou odmenou.

Fr. Irenej, OP