Povolanie sv. Matúša CaravaggioLk 5, 27-32

„Ježiš videl na mýtnici sedieť mýtnika menom Léviho a povedal mu: „Poď za mnou!““ Dnešné evanjelium nám predstavuje ďalší z beznádejných prípadov. Ako ochrnutý k lôžku, tak bol pripútaný Lévi k peniazom. Ale aj takýto človek sa môže nanovo postaviť životu v slobode, ak ho stretne pohľad a slovo Ježiša.

Lévi bol doslova vzkriesený vďaka jednému Ježišovmu pohľadu. Cítil sa tak dotknutý a preniknutý jeho láskou, že zabudol na všetko. Našiel to, čo hľadal celý život. „Vstal, opustil všetko a išiel za ním.“

Spokojný aj prekvapený, okamžite organizuje hostinu a pozýva všetkých. Ježiš je súčasťou Léviho radosti. Nevieme, kto sa teší viac, či Lévi, ktorý sa cíti skutočne slobodný, či Ježiš tešiaci sa z nájdenia stratenej ovce.

Fr. Šimon OP