Vzkriesený Kristus - akad. maliar Ladislav Záborský„Modli sa k svojmu Otcovi.“ Znakom popola začíname štyridsaťdňovú prípravu pred slávením Kristovho víťazstva nad smrťou, ktorú ukončíme slávením zoslania Ducha Svätého v podobe ohňa päťdesiat dní po Veľkej noci.

Posypávame hlavy popolom, aby sme si pripomenuli, že popol je výsledkom pálenia niečoho. Pri spaľovaní vzniká svetlo aj popol. Znak popola je aj informáciou o prítomnosti svetla, ohňa. Naše dobré skutky sú skutkami svetla. Modlitba je prejav úcty voči Bohu. Almužna podaním ruky alebo srdca blížnemu. Pôst umŕtvením tela. Sme pozvaní konať skutky svetla, aby sme nezabudli na cieľ života.

Túžba po živote mocnejšom ako smrť bola a je prítomná v ľuďoch. Napríklad v gréckom myslení, mýticky vták Fénix si postaví z vonných korení hranicu na najvyššom strome, a tú vychádzajúce slnko zapáli. Starý vták Fénix na hranici zhorí, ale o tri dni z popola vylezie červík, ktorý sa cez noc premení na nového krásneho vtáka. Mladý Fénix vyrobí zo zvyšku popola vajce, ktoré odnesie na oltár.

Nech tak svieti naše svetlo pred ľuďmi, aby videli naše dobré skutky a oslavovali Otca, ktorý je na nebesiach. „A tvoj Otec ťa odmení.“

Fr. Šimon OP