Mt 9, 18-26
Ježiš vstal a šiel za ním. Sme skôr zvyknutí na to, že ľudia vstávajú a nasledujú Ježiša, že opúšťajú svoje siete, svoj úrad colníka, zanechajú svoje lôžko a idú za ním. Ale tu Ježiš vstane a nasleduje niekoho, komu zomrela dcéra. Ježiš je poslušný. Je povolaný, tak ide. Vo všetkých zmluvách so svojím ľudom, žiada Boh vernosť, poslušnosť tomuto vzájomnému aktu dôvery, ktorou je zmluva. Ale aj sám seba robí poslušným. Boh neopúšťa ľudí, je poslušný svojim sľubom. A my ho len môžeme prosiť, aby sme boli takí verní, ako je on voči nám. V tom dome popredného muža ho síce najskôr vysmiali, ale stíchli, keď videli, že mu tam bola aj smrť poslušná.

Pane, nauč nás takej vernosti, aby sme sa stali až svedkami.
Fr. Damián, OP