Loďka do svetla - akad. maliar Ladislav ZáborskýMk 9, 2-10

Prečo dostávajú Peter, Jakub a Ján takéto privilégium hlbšieho poznania Ježišovej identity? A prečo práve vtedy? Bezpochyby preto, že umučenie, ku ktorému sa schyľuje, bude pre nich obrovskou osobnou skúškou. Evanjelista už ukázal, že Peter ho odmieta ešte predtým, než k nemu vôbec prišlo. A znova ho odmietne, keď zaprie svojho učiteľa.

Ježišova smrť je už však istá. No je dôležité, aby títo traja apoštoli dostali už teraz potrebné zbrane, aby mohli čeliť svojej vlastnej zbabelosti a aby mohli byť oporou pre ostatných učeníkov. Peter, Jakub a Ján budú znova pozvaní, aby boli v Getsemani svedkami intímnej chvíle Ježiša so svojím Otcom. A spätne si možno spomenú, že to boli tiež práve oni traja, ktorí sa stali svedkami vzkriesenia Jairovej dcéry.

Tak ako oni vtedy, aj my sme dostali dostatočné poznanie na to, aby sme mohli čeliť utrpeniu, ktoré na nás dolieha z každej strany, a aby sme mohli prinášať nádej tým, ktorí toto privilégium poznania hlbšej Ježišovej identity nedostali.

Pane, pomôž nám, aby sme ťa čoraz lepšie poznávali a prinášali nádej v teba do sveta okolo nás.

Fr. Damián, OP