prázdny hrobJn 20,1-9

Pre mnohých ľudí, ktorí potrebujú jasné dôkazy podobne ako Tomáš, ktorý sa chcel dotknúť Ježišových rán, je prázdny hrob slabým dôkazom Ježišovho zmŕtvychvstania. Pre týchto ľudí je to skôr miestom na špekulácie a domýšľavosť, prípadne dôkaz zlých úmyslov. No pre tých, ktorí písali evanjeliá a chceli by si vymýšľať, nebolo by príťažlivejšie vymyslieť silný príbeh toho, ako Ježiš sám dokázal veriacim i neveriacim, že sa mýlili? Apoštoli verne opisujú historickú skúsenosť aj s jej rozpačitosťou prijatia najbližšími Ježišovými priateľmi. A tak ako za života Ježiša, iba tí, ktorí mali vieru, zakúsili silu jeho zázrakov, uzdravení a odpustenia hriechov, tak je to aj po zmŕtvychvstaní. A nakoniec prázdny hrob sa od raného obdobia Cirkvi interpretuje ako to najposvätnejšie miesto pre Židov vo svätyni svätých, kde bola uložená Božia archa. Rovná doska zľutovnice s dvoma anjelmi bola trónom, na ktorom uprostred Izraela prebývala Božia prítomnosť vo svojej duchovnej a nezobrazenej podobe.

Pane, prameň života, obnovuj v nás nádej a radosť života vo svetle zmŕtvychvstania.

Fr. Irenej, OP