Lk 13, 1-9

Ježiš nám dnes hovorí: „Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete.“

Evanjelium neukazuje na toho, kto je zodpovedný za nešťastie, ktoré sa deje v dejinách. Božie slovo nám pripomína osobnú zodpovednosť za svoj život. Naučiť sa čítať osobné dejiny, každodenné udalosti, ale aj tragické a nepredvídateľné. Jeden znak je nemenný, a tým je pozvanie, a niekedy až príkaz, zmeniť život.

Každá udalosť v dejinách nesie v sebe odkaz, ktorým je tajomná snaha Boha dotknúť sa ľudského srdca. Ak sa pod vplyvom udalostí dejín meníme v myslení a správaní, prijali sme pozvanie a kráčame k večnému životu.

Fr. Šimon OP