Ladislav Záborský - KresťanJn 1,43-51

Po prvotnom hriechu sa Adam začal vyhovárať na Evu a Eva na hada. Hriech chce preniesť váhu zodpovednosti na niekoho iného, preto jeho črtou je obviňovanie druhých. Z toho pramení aj jedno z mien diabla, že je „žalobca“. Keď však prichádza Božia milosť, tak nás učí vidieť v druhom človeku dobro podobne ako Ježiš v Natanaelovi. Boh prichádza, aby dobro, ktoré je v človeku, malo silu prejaviť sa, konať, byť silnejšie ako zlo. Ježiš pôsobí ako prirodzená autorita, ktorá slovami povzbudenia, dôvery a budovania dobra v človeku učí ho preberať zodpovednosť za seba a iných a tak konať dobro, ktoré pomáha tešiť sa zo života. Hriech budí obviňovanie. Dobro pôsobí svojou príťažlivosťou. Ale to iba preto, že Ježiš je „obhajca“, a to nie iba ako ľudská autorita, ale tiež Božia. Touto cestou pozvania si Ježiš získava prvých učeníkov a touto milosťou pôsobí aj dnes.

Pane, pritiahni si nás bližšie k sebe.

Fr. Irenej, OP