Do pútnického miesta v Šaštíne každoročne vo februári putuje viac ako tristo zaľúbených mladých ľudí zo všetkých kútov Slovenska. Púť zaľúbených je určená pre tých, ktorí spolu chodia, sú zasnúbení alebo manželia. Je určená aj mladým (čerstvým) párom, ktoré na nej môžu načerpať silu a chuť rozvíjať vzájomnú lásku vo vzťahu s perspektívou smerovania do manželstva.

Ústredným momentom programu je sv. omša, počas ktorej mladí vyjadrujú predsavzatie žiť čistý vzťah a manželia obnovujú svoj manželský sľub. V programe nechýbajú svedectvá životných skúseností, obohacujúce prednášky a diskusie, kvalitné a svieže hudobné koncerty, divadlo, besedy so vzácnymi ľuďmi. Počas klasickej púte majú mladí možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, využiť službu ucha, stíšiť sa pri adorácii a zapojiť sa do modlitby posvätného ruženca.

V roku 2023 sa Púť zaľúbených koná v rámci jedného dňa – 18. 2. 2023. Viac informácií.

Púť zaľúbených - plagát