Duša ide z očistca do neba - akad. maliar Ladislav ZáborskýLk 10,17-24

V tomto úryvku sa najčastejšie vyskytuje kontext radosti. Čo je dôvodom evanjeliovej radosti? Sedemdesiati dvaja sa „vrátili natešení“, že sa im poddávajú zlí duchova. Ježiš im hovorí: „Radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi“, nie že vás poslúchajú zlí duchovia. Ježiš následne „zaplesal v Duchu Svätom“. A na záver Ježiš hovorí: „Blahoslavené sú vaše oči, že vidia.“ Čo videli oči poslaných? Videli, že hriech a zlo nie sú najsilnejšie mocnosti v tomto svete.

Existuje moc Božej lásky, ktorá otvára srdcia pre šírku života, ktorú do človeka vložil Boh. Toto Božie „áno“ životu a láske je širšie ako realita hriechu a smrti, a to dáva človeku silu zápasiť s ťažkosťami. Ale aj vidieť a radovať sa z toho, že Boh koná už v tomto živote v Duchu Svätom. Aj Boh sa teší z ľudskej schopnosti spolupracovať s Božou milosťou a dosahovať tak dobro, ktoré je darom z neba pre nás ľudí.

Pane, pomôž nám radovať sa z toho, že sú naše mená zapísané v nebi, čo oči ešte nevidia, ale viera už dúfa.

Fr. Irenej, OP