Brána do neba - akad. maliar Ladislav ZáborskýJn 3, 14-21

Dnešná nedeľa sa nazýva aj radostná. Božie slovo prináša nádej do beznádejných situácii, život do každej smrti. „Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada.“ Izraeliti z egyptského otroctva do slobody v zasľúbenej zemi reptali proti Bohu: „Načo nám je sloboda, keď nemáme čo jesť? V Egypte sme mali sociálne istoty.“ Objavili sa jedovaté hady, ktorých uštipnutie bolo pre ľudí smrteľné. Volali k Mojžišovi, aby robil niečo a zastavil pandémiu jedovatých hadov. Mojžiš zhotovil medeného hada, vyvesil ho na žrď a keď sa naň pohryzený pozrel, ostal nažive. (Lv 21, 5-9) Nebezpečenstvo od hadov im predsa hrozilo zo zeme, kde boli jedovaté hady, a Mojžiš vyzdvihol medeného hada na žrď a káže im hľadieť do výšky. Uzdravenie dá Boh, ak mu ukážeme príčinu choroby.

„Tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka.“ Kvôli môjmu hriechu, ktorý je zárodkom mojej smrti, sa Ježiš stal človekom. Ježišov kríž je znakom, stelesnením môjho hriechu. „Aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“ Kristov kríž je aj znamením môjho uzdravenia. „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ Boh miluje človeka láskou /agapeo/, darujúcou sa milovanej osobe. Pre Boha je každý človek dôležitejší ako všetko ostatné. Láska k človeku je dôležitejšia ako Jeho syn. To je najväčší šok v kresťanstve, Boh povýšil človeka nad všetko, nad seba i svojho Syna.

To je dôvod na najväčšiu radosť. Nebojme sa hľadieť na Kristov víťazný kríž, ktorý je znakom nášho hriechu, ale aj uzdravenia.

Fr. Šimon OP