Lk 1,39-45

Keď Mária pozdravila Alžbetu, radosťou sa zachvelo dieťa v jej lone. Stretnutie dvoch žien, stretnutie dvoch matiek, ktoré čakajú narodenie svojich detí. Určite spolu prežívali aj obavy spojené s pôrodom a očakávania budúcnosti. No kvôli veľkosti daru nového života sa v nich zračí ochota podstúpiť obetu bolesti a tiež určitej neistoty. Práve blízkosť tohto okamihu vyvoláva až dvojité chvenie. To prvé je chvenie bázne. Alžbeta hovorí: „Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?“ To druhé je chvenie radosti z naplnenia Duchom Svätým. Blízkosť Boha a aj blízkosť ľudí v láskyplnom stretnutí v sebe prináša tieto dva druhy chvenia. Nech sa aj v našich srdciach rozochveje struna viery, nádeje a lásky a nech vydá radostný tón oslavy stretnutia a naplnenia očakávaní Božej blízkosti.

Pane, rozochvej naše srdcia radosťou Ducha vo svojej svätej blízkosti.

Fr. Irenej, OP