Mk 11, 11-25
Kristus dnes vyleje svoj hnev na figovník. V chráme čoskoro poprevracia stoly. Bol azda Kristus impulzívny? Ježiš je Bohom na zemi. Nemohol spáchať hriech. Teda existuje hnev, ktorý nie je hriechom, ale najlepšou možnou reakciou človeka. Hnev, ktorý sa nestretol s rozumom, chráni sebalásku. Taký hnev môže byť hriechom. Ale hnev, ktorý je vložením sa do situácie, ktorá je nespravodlivá, môže byť dobrým skutkom. Keď niekto niekomu ubližuje a so mnou to nič nerobí a len prejdem okolo bez reakcie, tak hriechom môže byť skôr neprítomnosť hnevu. Svätý Augustín raz povedal, že takýto hnev je sestrou nádeje, lebo zoči-voči zlu si nahnevaný človek vyhrnie rukávy a rieši daný problém.

Pane, kroť náš hnev, ktorý vychádza zo sebalásky, a vzbuď v nás hnev proti nespravodlivosti okolo nás.

Fr. Damián, OP