Relikvia ex ossibus (z kostí)

Narodenie: 18. máj 1812, Gombrén (Katalánsko), Španielsko
Smrť: 2. apríl 1875 (63 ročný), Vich, Španielsko
Beatifikácia: 29. apríl 1979, sv. Ján Pavol II.
Kanonizácia: 11. október 2009, Benedikt XVI.
Sviatok: 19. máj

Životopis: Narodil sa v katalánskych Pyrenejách v čase, keď vo Španielsku vládol Napoleonov brat Jozef Bonaparte. Františkova mladosť bola poznačená občianskou vojnou. Bol desiatym a posledným synom farbiara vlny. Ako štvorročnému mu zomrel otec a jeho detstvo bolo poznačené biedou. Formoval sa poučeniami svojej matky a čítaním vo veľkej knihe prírody. Vďaka jednoduchej, ale solídnej náboženskej výchove, ktorú dostal v rodine, dozrelo v ňom povolanie ku kňazstvu. Najprv vstúpil do malého seminára, kde si musel na živobytie zarábať vyučovaním detí. V roku 1830 vstúpil v Gerone do Rehole kazateľov. Avšak tesne pred jeho kňazskou vysviackou zrušila španielska vláda všetky kláštory v krajine. Došlo k rabovaniu kláštorov a kostolov a k zabíjaniu rehoľníkov. František žil mimo dominikánskej komunity, ale svoje dominikánske povolanie nikdy nezanechal, skôr ho ešte usilovnejšie rozvíjal. Svoje štúdiá dokončil v diecéznom seminári vo Vich a 28. mája 1836 prijal kňazské svätenie. Kvôli chudobe ho so súhlasom predstavených určili pre farskú službu. Vynikal ako kazateľ, duchovný sprievodca, staral sa o chudobných. Po čase sa však vzdal farskej služby a s apoštolskou horlivosťou sa plne venoval potulnému kázaniu ako ľudový misionár a kazateľ. Od roku 1850 opäť pôsobil vo Vich, žil pri svoje sestre a kázal v okolí. Usilovne pracoval pre potreby dominikánskych laikov a spolupracoval s nimi. V roku 1856 založil kongregáciu sestier, ktoré sa venovali vyučovaniu a výchove detí. Spoločnosť neskôr dostala názov „od Zvestovania“. Dňa 2. decembra 1869 ho počas kázania zasiahla mŕtvica, ktorá spôsobila, že oslepol. Pomaly strácal aj užívanie rozumu. Tesne pred jeho smrťou bol odvolaný zákaz rehoľných rádov v Španielsku, no kým prítomnosť iných rádov sa vytratila, dominikáni vďaka Františkovi si zachovali svoju prítomnosť i štruktúry v krajine.

Pomoc: patrón Kongregácie sestier dominikánok od Zvestovania; za vernosť povolaniu za každých okolností.

„Nemyslite si, že nie ste na ceste k dokonalosti, pretože upadáte do chýb a nedostatkov. Kto prišiel na svet s hriechom, ako hovorí svätý Gregor Veľký, nemôže vo svete žiť bez hriechu. Ale je rozdiel medzi láskou k chybám a padaním do chýb zo slabosti; to prvé je v rozpore s dokonalosťou, pretože milovať chyby a nič si z nich nerobiť a napriek pádom sa správať, akoby sa nič nestalo, predovšetkým, ak sa to pácha napriek upozorneniam – toto by bolo v rozpore s dokonalosťou, nie však pády kvôli našej krehkosti či slabosti voči náporom zla.“ (sv. František Coll Guitart)