Svätý Ján Almužník, biskupOtec chudobných
Relikvia ex ossibus (z kostí)

Narodenie: 2. polovica 6. stor., Amathous, Cyprus;
Smrť: 11. november 619/620, Amathous, Cyprus;
Sviatok: 23. január

Životopis: Ján sa narodil ako syn bohatého cyperského správcu s menom Štefan alebo Epifanios. V mladosti získal primerané vzdelanie. Pôvodne neplánoval duchovnú cestu, mal ženu a minimálne dve deti. Zvrat nastal po tom, čo jeho rodina zomrela. Ján predal majetok a začal viesť zbožný život, venoval sa dobročinnej a charitatívnej činnosti. Zvesti o jeho osobe sa dostali k cisárovi Herakleiovi, ktorý Jána ustanovil za patriarchu v egyptskej Alexandrii. Ján post prijal až po veľkom naliehaní. Aj v biskupskej službe pokračoval v dobročinnom pôsobení. Stal sa známym predovšetkým pre svoju ľudomilnosť a láskavosť, ktorou si zaslúžil titul „Almužník“. Na začiatku sa snažil zmenšiť biedu vo všetkých jej formách vo svojom meste tým, že chudobným venoval príjmy svojho chrámu. Zoznam chudobných Alexandrijčanov, ktorý dal zostaviť, dosiahol počet sedem tisíc osôb a zabezpečoval im denný príjem milodaru. Nešetril nič pre „svojich pánov“, ako nazýval chudobných. Postavil a podporoval sirotince, útulky pre chudobné matky a nemocnice. Bol citlivý aj na duchovné potreby svojho ľudu, o ktoré sa staral budovaním kostolov, formáciou dobrých kňazov a podporovaním kláštorov. Perzská invázia, ktorá začala v roku 611, vyprovokovala najskôr sťahovanie utečencov zo Sýrie, a on ich prijímal. Organizoval asistenčnú službu s podporou miestnych autorít. Následne moslimovia obsadili Palestínu a v roku 614 aj Jeruzalem. Ján začal opravovať kostoly a vykupovať uväznené rehoľníčky. Význačnú pomoc poskytol jeruzalemskému patriarchovi Modestovi. Peržania zaútočili aj na Egypt, preto sa odplavil smerom do Konštantinopolu, ale vylodil sa na Cypre. Počas plavby mal videnie, v ktorom mu bolo povedané: „Kráľ kráľov ťa volá k Sebe“. Zvyšok svojho života strávil vo svojom rodnom meste. Jeho telesné pozostatky sú uložené v Katedrále sv. Martina v Bratislave.

Pomoc: proti lakomstvu; za ochotu konať skutky milosrdenstva; za milosrdenstvo voči blížnym;

„Almužna (milosrdenstvo) vyslobodzuje od smrti a očisťuje od každého hriechu. Tí, čo preukazujú milosrdenstvo, budú sa tešiť z dlhého života.“ (Tob 12,9).