Tretí magister Rehole kazateľov
Relikvia ex ossibus (z kostí)

Narodenie: okolo roku 1175, Villafranca di Panadés, dnešné Španielsko
Smrť: 6. január 1275 (cca 100 ročný), Barcelona, dnešné Španielsko
Kanonizácia: 29. apríl 1601, Klement VIII.
Sviatok: 7. január

Životopis: Narodil sa na zámku Peñafort neďaleko Barcelony, v Katalánsku v starobylej šľachtickej rodine, ktorá bola príbuzná s aragónskymi kráľmi. Po absolvovaní vynikajúceho vzdelania v Barcelone odišiel na štúdiá do Bolone. Vrátil sa do Barcelony, bol vysvätený za kňaza a v roku 1220 sa stal kanonikom Barcelonskej cirkvi. Po dvoch rokoch vstúpil do mladej Rehole kazateľov. Stal sa jedným z najväčších učiteľov teológie a kánonického práva svojej doby. Spočiatku vyučoval v dominikánskej škole. Obdarený učenosťou a jemným správaním vynikal pri výchove kňazov pre ich budúce povolanie. Zostavil pre nich aj dielo s názvom Summa casuum o správnom a osožnom vysluhovaní sviatosti pokánia, dielo bohaté na pastoračné skúsenosti a poučenia. Zostavil rehoľné pravidlá pre rehoľu mercedárov. V roku 1230 ho pápež povolal do Ríma ako svojho poradcu a spovedníka. Keď sa zdržoval v Ríme, na želanie a neskôr aj na príkaz pápeža Gregora IX. ako prvý zozbieral v jeden celok právne dekréty rímskych pápežov (r. 1234). Po smrti Jordána Saského bol v roku 1238 zvolený za magistra rehole v poradí ako tretí, lež po dvoch rokoch sa úradu zriekol a vrátil sa do Katalánska. V úrade najvyššieho predstaveného rehole sa ukázal ako apoštol plný odvahy. Úplne prepracoval a usporiadal Konštitúcie svojej rehole. Na srdci mu ležala apoštolská činnosť medzi Židmi; podporoval tiež misie v oblastiach severnej Afriky, a to ako misie Bratov blahoslavenej Panny Márie a mercedárov, tak aj iných žobravých rádov. Veľmi sa zaujímal o dialóg s islamom, a preto povzbudzoval misionárov, odchádzajúcich medzi nich, aby sa naučili arabský jazyk, a poznávali aj Korán. Na toto dielo založil mnoho škôl, kde sa učili orientálne jazyky a kultúra. Napísal mnoho dôležitých spisov, ktoré v jeho dobe mali veľký vplyv a vyznačovali jasné smernice postupovania. Je pochovaný v katedrále Santa Eulalia v Barcelone.

Pomoc: patrón právnikov, študentov práva, učiteľov cirkevného práva, Barcelony, v Španielsku: patrón advokátov a právnických fakúlt štátnych univerzít;

„Nech vaše srdcia prebývajú v Bohu, neprikláňajte ich k všetkému, o čom sa hovorí. Sám Boh lásky a pokoja nech napĺňa pokojom vaše srdcia a nech urýchli vašu cestu. Nech vás zatiaľ kryje v úkryte svojej tváre pred ľudskými zmätkami, dokiaľ vás neuvedie a nepresadí tam, kde budete večne prebývať v lahodnom pokoji, v bezpečných stanoch a blahobytnom odpočinku“. (Z Listu sv. Rajmunda)