Na Západe prežili farníci s bratmi dominikánmi spoločný víkend plný atraktívneho programu pre deti aj dospelých. Farský víkend sa konal od 6. augusta a vyvrcholil na sviatok patróna kostola – sv. Dominika.

V piatok sme sa spoločne pred svätou omšou pomodlili modlitbu posvätného ruženca a po sv. omši bola adorácia.

V sobotu bol v priestoroch kostola a kláštora ďalší pestrý program, v ktorom si prišli na svoje deti, ale aj dospelí a prežili sme duchovné, ale aj zábavné chvíle. Už dopoludnia sa na kláštornom dvore začali stretávať mnohí farníci, pre ktorých sa varil guľáš, ale na stoloch boli aj iné dobroty. Naše šikovné mamy, babičky či tety napiekli plno koláčov a buchiet, aby sa ušlo každému. Pre deti bol pripravený tvorivý kútik, kde si mohli kresliť, ale aj vyrobiť niečo pekné. Chlapci si spolu zakopali do lopty a zahrali florbal. Navyše krásne svietilo slnko, takže sme mali o to väčšiu radosť zo spoločne stráveného dňa.

Popoludní boli pripravené dva filmy. Tí starší sa presunuli do Klubu u Jakuba, kde si pozreli český film o dominikánoch – Psí Páně. Dokument približuje dominikánov a ich poslanie v 21.storočí. Deti si zas mohli pozrieť animovaný príbeh o malom dievčatku menom Paulína, ktorá spolu s včielkami pomáha hľadať pápežov ukradnutý kríž. Neskôr nasledovala svätá omša a po nej prednáška pátra Ireneja, ktorý nám priblížil obraz Mascarelly.

Farský víkend vyvrcholil v nedeľu na sviatok sv. Dominika, patróna našej farnosti. Slávnostnú svätú omšu celebroval páter Damián. Po nej boli všetci opäť pozvaní na dvor kláštora, kde sa mohli pohostiť a stretnúť s ďalšími farníkmi, ale aj hosťami, ktorí v tento víkend pricestovali do Zvolena.

Alžbeta Paulíková