sluha otrok reťazLk 15,1-3.11-32

Demokratický svet priniesol medzi ľudí vzácnu rovnosť, aspoň pred zákonom. No neodstránil pokušenie mnohých ľudí byť pánmi a vnútorné pocity iných ľudí, že sú sluhami tak v spoločnosti, ako aj v rodinách. Preto je dnešné evanjelium nadčasové. Obaja synovia zápasia s pokušením byť pánmi, každý svojím spôsobom. Chcú mať majetok, rozhodovať, byť samostatní a nezávislí. Keď jeden z nich príde o peniaze a zakúsi, čo to znamená byť sluhom, až vtedy prichádza moment, keď „vstúpil do seba“. Chcel byť radšej sluhom v dome svojho otca ako nádenníkom v cudzine. Keď sa vracia domov v pokore, tak mu otec ukazuje, že celá koncepcia pánov a sluhov urobí nakoniec zo všetkých nešťastných ľudí. Existuje aj vyššia realita – stávať sa Božími synmi a dcérami v plnej rovine ich dôstojnosti. To je Božie pozvanie k šťastiu.

Pane, pomáhaj nám rásť vo vedomí milosti Božích synov a dcér.

Fr. Irenej, OP