Kristus Ladislav ZáborskýJn 1,19-28

Pomaly sa končí čas, keď liturgia upriamovala našu pozornosť na Slovo, ktoré sa stalo telom. Na Ježiša, ktorý sa rodí ako syn človeka. Už tento fakt je pre vieru mnohých ľudí veľkou výzvou. Prijať, že Boh sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať adoptívnymi Božími deťmi. Liturgia nás pomaly sprevádza k ďalšiemu mystériu, ktorým je začiatok Ježišovho verejného účinkovania, kde sa naplno rozvinú dôsledky tohto tajomstva. Pretože pri malom dieťati akosi cítime, že je to také pekné zbožné prianie po Božej blízkosti. No v živote dospelého, keď sa človek necháva konfrontovať s Božou realitou, sa to môže stať výzvou, zápasom, konfrontáciou a niekedy až kameňom úrazu. „Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte.“ Sme ochotní nechať sa konfrontovať s Božou blízkosťou ako dospelí?

Pane, daj nám poznať, že si uprostred nás ako pravý Boh a pravý človek.

Fr. Irenej, OP