Zachej na stromeLk 19,1-10

Včera sme počuli o slepom chudákovi, ktorý túžil vidieť, a dnes počujeme o zdravom boháčovi, ktorý túži vidieť Ježiša. Čo je také silné v túžbe vidieť, že núti ľudí až do extrémnych, prípadne kurióznych situácií? V tejto túžbe sa odohráva dynamika stretnutia nielen túžby vidieť, ale aj byť videným. Je totiž iné, keď niekoho vidia iba ako zapredanca Rimanov, ktorý nevyberá mýto iba pre okupantov, ale aj do vlastného vrecka. Niesť nálepku kolaboranta a zlodeja, to nie je práve ušľachtilé renomé. Ježiš prichádza z pohľadom, ktorý vidí v človeku Boží obraz: „Veď aj on je Abrahámovým synom.“ A to dokáže zmeniť realitu stretnutia, vnímania dôstojnosti človeka, možnosť nového začiatku.

Pane, daj nám svetlo, v ktorom by sme hľadeli na tvoju tvár a v nej čítali tvoj pohľad na nás.

Fr. Irenej, OP