Lk 19, 11-28

„Pane, hľa, tvoja mína. Mal som ju uloženú v šatke; bál som sa ťa, lebo si prísny človek.“ Tento, jeden z desiatich, kladie najväčší odpor Božiemu kráľovstvu. Nič nepremárnil, prináša naspäť to, čo dostal. Dokonca ani nie je v zástupe buričov. Napriek tomu je v podobenstve najnegatívnejšou postavou.

Čo s tým majetkom urobil? Uložil ho do „šatky“. Šatka (gr. sudarion), ktorou sa zaväzujú mŕtvoly. Považuje to, čo mu je zverené, za niečo mŕtve. Strach ho učinil neschopným prijať ovocie kráľovstva.

Možno bol zo všetkých najzbožnejší. Ale jeho nábožnosť bola založená na strachu. A v momente vykonania rozhodujúcej voľby sa strach ukázal ako zlý radca, doviedol ho do odporu. Modlime sa dnes za to, aby nás nepremohol strach z Božích darov.

Fr. Šimon OP