Mt 28,16-20
Každé naše požehnanie je v tvare kríža, avšak v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo je to požehnanie? Požehnanie je vo svojej podstate prianie dobra niekomu druhému. Keď niekomu žehnáme, tak mu prajeme dobro na ľudskej úrovni, no tým, že k tomu pripájame Boha a jeho meno, tak mu prajeme aj to vyššie, duchovné dobro. Aby život jednotlivca bol chránený od zla a vedený aj Božou dobrotou. Preto Ježiš pred svojím nanebovstúpením dáva apoštolom poslanie učiť, krstiť a zachovávať prikázania. Učiť preto, aby ľudia poznali Božiu dobrotu, ktorá sa nám zjavuje v Ježišovi a jeho vzťahu lásky a vernosti Otcovi, a pozýva nás, aby sme na nej mali účasť. Krstiť preto, že kresťanská viera nie je jednou spomedzi mnohých filozofií. Je o osobnom stretnutí, o adoptívnom synovstve k Otcovi skrze jeho milovaného Syna v Duchu Svätom. Keď človek objaví túto Božiu dobrotu, potom sa proti nej nechce prehrešovať, aby ju nezničil a nevyprázdnil. Preto sám Ježiš hovorí: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.“

Pane, udeľ nám svoje požehnanie a uvádzaj nás do svojho spoločenstva.

Fr. Irenej, OP