Boh a hriešnik - akad. maliar Ladislav ZáborskýMk 7, 31-37

Ježiš sa nachádza v centre územia neveriacich. „Priviedli k nemu hluchonemého a prosili, aby naňho vložil ruku“. Vkladanie rúk je znakom odovzdania moci a života. Dodnes biskupi a kňazi prijímajú kňazskú moc vkladaním rúk a modlitbou, ktorú používajú pri udeľovaní sviatosti. Aby Božia moc neprestávala pôsobiť v ľuďoch.

Ježiš chce dať ľuďom viac, než si zasluhujú, žiadajú! Vzal hluchonemého do samoty, Ježiš chce, aby sa medzi nimi vytvoril dôverný vzťah. Je to opis podobný s knihou Genezis: „Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou.“ (Gn 2, 7)

Možno sa aj náš život ocitol v centre života neveriacich a hriechu. Kladieme si otázky, načo je taký život? Takáto situácia je podobná človekovi, ktorého Ježiš uzdravil. Ježiš chce už dnes konať aj v našom živote, aby sa vyladil náš vzťah s Bohom i ľuďmi.

Fr. Šimon OP