Lk 9,22-25

Keď Ježiš hľadá svojich spolupracovníkov, tak im neponúka bohatstvo, úspech, prestíž a iné hodnoty, ktoré sú kritériom šťastia v tomto svete. Ježiš sám stojí pred tou najväčšou otázkou v živote. On dobre vie, že život je časovo limitovaný a v živote okrem pekných vecí každý zažije aj ťažkosti. Čo je to, do čoho investovať čas a svoju životnú energiu? Pre Ježiša to je láska k Otcovi, za ktorú si veľa vytrpí, ale on vie, že tento vzťah ani kríž, ani smrť nemôžu pohltiť. Takto aj nás pozýva Ježiš už od začiatku Pôstneho obdobia ponoriť sa do tajomstva zmŕtvychvstania, ktoré je silnejšie ako kríž a smrť. No nedá sa vstať z mŕtvych, kým človek neobjíme svoj kríž, v obetavej láske sa nenaučí strácať a nezakúsi mnoho podôb odumierania tomuto svetu a životu v Bohu.

Pane, privádzaj nás do svojho spoločenstva s Otcom, ktoré dáva život v plnosti.

Fr. Irenej, OP