Spoločenstvo sv. Zdislavy ďakuje všetkým, čo sa zapojili do adventnej zbierky potravín. Potraviny v hodnote 500€ sme odovzdali Charite sv. Alžbety.

Spoločenstvo sv. Zdislavy vás pozýva zúčastniť sa zbierky trvanlivých potravín pre rodiny v núdzi v našom meste – pre Charitu sv. Alžbety.

Potraviny môžete nosiť do vestibulu kostola na sídlisku Západ od štvrtka 9. 12. do piatka 17. 12. 2021 – v časoch od 14:30 do 17:30 hod. a v nedeľu aj od 10:30 do 12:00 hod.

Aj jedným balíčkom cestovín potešíte. Ďakujeme!

Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní. Lebo títo všetci dávali dary zo svojho nadbytku ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“ Lk 21, 3-4