Mlčanie - fr. Andrej Peter Visokai OPMk 11, 27-33

Veľkňazi, zákonníci a starší položili Ježišovi otázku: „Akou mocou toto robíš? Ježiš im odpovedá protiotázkou: „Jánov krst bol z neba, či od ľudí?“ Dnešné evanjelium opisuje ľudí, ktorí sa javia ako tí, ktorí hľadajú múdrosť, no nebola to pravda. Preto im Ježiš neodpovedal. Nešlo im o nájdenie odpovede, ale ich zámerom bolo dostať Ježiša do pasce. Neboli čistí vo svojich úmysloch. Múdrosť sa poznáva srdcom a čistým úmyslom.

Na Ježišovu otázku odpovedali: „Nevieme.“ Ak nie sme ochotní zmeniť sa, opevníme sa touto tragickou vetou: „Neviem.“ Ktorá má v sebe viac zlovôle ako neznalosti. Ježiš neodpovedá tomu, kto nechce, nie je ochotný sa obrátiť. Aj Ježišovo mlčanie je prejavom milosrdenstva. Namiesto toho, aby sa Ježiš bránil tým, že obviní pýtajúcich sa, a namiesto toho, aby sa ospravedlňoval tým, že odsúdi ich nečistý úmysel, radšej mlčí. Božie mlčanie je jeho najvýrečnejším slovom. Mlčanie Boha kričí o jeho bezhraničnej láske, ktorá stále ponúka v očakávaní našu odpoveď. Ak sa v čistom a úprimnom úmysle obraciame k Ježišovi, dostaneme odpoveď a porozumieme jeho slovám.

Aký je môj skutočný úmysel vzťahu k Ježišovi? Bez viery neuznám Jeho moc a bude ma v mnohom vyrušovať. Ak máme dobrú vôľu, napriek ťažkostiam hriechu, Ježiš nám pomôže porozumieť našej situácii, a zrodí sa v nás túžba po zmierení. Modlitba je márna, ak nemáme vieru, a nezlomnosť viery plynie z modlitby.

Fr. Šimon, OP

Foto: Fr. Andrej Peter Visokai, OP