húsenica motýľ znovuzrodenieJn 3,7b-15

Postarší Nikodém sa v noci rozpráva s mladým Ježišom na tému znovuzrodenia. Nikodém, ktorý má už svoje životné skúsenosti a aj prax viery, je trochu skeptický a akoby Ježišovi hovoril, že v živote sa veľa vecí na podstate človeka nemení, a preto aj viera môže u neho dosiahnuť nanajvýš možnosť duchovnej obnovy, ale nie radikálnej premeny. Ježiš mu na to odpovedá, a to nie iba z akéhosi mladíckeho idealizmu, že ak nepripustíme vieru v Boha, ktorý dokáže tvoriť nanovo, potom sú aj naše snahy o obnovu vopred odsúdené na neúspech. To sa týka tak odpustenia hriechov a uzdravení, ako aj skrotenia ľudskej pýchy a sebestrednosti a iných vecí. Prijmime Ježišovu výzvu k znovuzrodeniu ako obnovu viery v Boha, ktorý koná aj také veci, ktoré presahujú možnosti človeka.

Pane, pomáhaj nám znova sa narodiť.

Fr. Irenej, OP