Duša chváli Boha za krásu kvetov - akad. maliar Ladislav ZáborskýDnes slávime sviatok svätého Tomáša Akvinského *1225 +1274. Domnieval sa, že je možné spojiť ľudské myslenie s Božím, že ľudský rozum má povinnosť až do dôsledkov uvažovať o Božích skutočnostiach.

Jeho život bol úsilím, krok za krokom, stúpať do výšin Božieho života. Objavil rozsiahle, ľuďom dovtedy neznáme obzory. Preto je nazývaný aj anjelským učiteľom. Zaujímal sa o neviditeľný a pritom logický svet Božích anjelov rovnako vážne, ako o viditeľný svet ľudí. Intuitívne vycítil, čo tvorí podstatu jeho myslenia, že človek je nielen krtkom ryjúcim v zemi a svet anjelov človeku vzdialený v nebi. Svet anjelov a ľudí je niečo ako strom, s koreňmi hlboko v zemi a korunou dvíhajúcou k hviezdam.

Tomáš bol geniálny v tom, že dokázal spájať rozličné cesty ľudského bádania a hľadať v nich múdrosť. Nie plochú spiritualitu a liturgické náboženstvo ale kritickú vieru. Tomášova svätosť sa rodila a rozvíjala vo vnútri zjaveného Božieho slova. Tomáš nielen študoval a prednášal, ale predovšetkým sa veľa modlil.

Často opakoval, že dokonalosť života záleží viac na vnútornej spravodlivosti, než na vonkajších asketických skutkoch.

Ponorený v modlitbe počul hlas, ktorý znel od strany kde visel kríž: „Dobre si napísal o mne Tomáš! Akú odmenu chceš odo mňa za svoju prácu?“ Tomáš odpovedal: „Pane, iba teba!“.

Fr. Šimon OP