Lk 12, 35-38

„Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť.“ Aby nás našiel bdieť, musíme mať otvorené oči. Jedná sa však o bdelosť tajomnú, pretože môže znamenať aj spánok. „Zaspala som, ale moje srdce bdelo.“ (Pies 5, 2) „Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali.“ (Mt 25, 5)

Toto bdenie môže ísť ruka v ruke s fyzickým spánkom. Je to bdelosť srdca. „Kde je tvoj poklad, tam je tvoje srdce.“ (Mt 6, 21)

Ak je naším pokladom Ježiš, tak prebýva s veľkou intimitou v našom srdci. Je nerozlučnou súčasťou nášho života, napriek mnohým úlohám, ktoré vykonávame, nikdy nie sme odlúčení od Neho.

Fr. Šimon OP