Boh a duša 2 - akad. maliar Ladislav ZáborskýJn 3, 31-36

„Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev.“ Dnešné evanjelium hovorí o tom, že Boh ide človekovi v ústrety s darom. Je to dar večného života. Celé Božie konanie spočíva vo vyznávaní lásky človeku. Boh dáva výkupné za nás. Cenou za náš večný život je smrť Jeho jediného Syna. Aby sme v Ňom, jeho láske, našli nový život a odpustenie svojich hriechov.

Je možné, že človek tomu neuverí a neprijme Boží dar. V takom prípade spočinie na ňom Boží hnev. Ako máme tomu rozumieť? Môže byť v Bohu niečo také ako hnev? Nie v zmysle, že by sa Boh na takýto postoj človeka hneval a prial mu, alebo spôsobil, niečo zlé. To v žiadnom prípade.

Boží hnev znamená, že Boh sa nikdy nezmieri so záhubou, nešťastím človeka. Ak Boh vidí, že niekto odmieta jeho Slovo, nedokáže sa s tým zmieriť. Nie preto, že by bol nedokonalý a že by Mu tým niečo chýbalo. Nezmieri sa s tým preto, lebo Boh sa s každým človekom zviazal putom lásky. Preto nešťastie každého jedinca sa Ho bytostne dotýka. Boží hnev je neúnavný zápas Boha o človeka. On chce, aby sme ho objavili, rozpoznali a slobodne z lásky vybrali. Lebo k láske sa nedá nútiť.

Situáciu, v ktorej sa človek nachádza, si môžeme predstaviť aj takýmto obrazom. Topiaci sa alebo uväznený vo vnútri horiaceho domu. Ak topiaci neuverí svojmu záchrancovi, nebude postupovať podľa jeho pokynov, tak sa utopí. Ak je niekto vo vnútri horiaceho domu a neuverí záchranárom, zahynie.

Fr. Šimon OP