Jn 10, 1-10

„Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník.“ Ježiš predstavuje seba ako nový duchovný priestor, ako bránu do nového chrámu.

„Veru, veru,“ to je slávnostná reč, ktorou sa zvýrazňuje, že ide o nadväznosť na to, čo sa udialo v minulosti. Na pomenovanie ovčinca evanjelista používa netypické slovo – aule. Aula je miesto, kde sa môže zhromaždiť veľké množstvo ľudí.

Ježiš teda buduje nové spoločenstvo ľudí, v ktorom sa legitimizujú Jeho poznaním. Kto rozpoznáva a identifikuje sa s Ježišom, stáva sa súčasťou „ovčinca – auly.“ Svätý Tomáš Akvinský, ale aj iní svätci, nazývajú Sväté písmo bránou do ovčinca.

Fr. Šimon OP