Lk 6, 39-45

„Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš?“ Význam gréckeho slova trieska je širší, znamená nejakú maličkosť, detail, nedôležitú vec; oproti tomu brvno je základový trám domu alebo strechy, teda niečo dôležité, nevyhnutné.

Ježiš predstavuje protiklad medzi drobnosťou a niečím, čo je nosné. Upozorňuje poslucháčov, aby nestrácali čas maličkosťami, čiže nepodstatnými chybami iných, a v sebe si nevšímali podstatné chyby, hriechy, zlobu.

Chyby druhých, na ktoré poukazujeme, mnohokrát sú, žiaľ, pravdivé. Ale často „triesky“ blížnych, ktoré nás znepokojujú, sú miniatúry vlastných brvien, na ktorých je potrebné pracovať. Dobro je samotným životom a byť dobrým znamená žiť. „Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro.“

Fr. Šimon OP