Fra Angelico ZvestovanieLk 1,26-38

To, čo ukazuje príbeh zvestovania, je obrovskou školou Božej pedagogiky. Nekonečne veľký Boh prichádza k človeku s ponukou spolupráce na veľkom Božom diele a trpezlivo čaká na odpoveď človeka. To, čo sa Márii zdá byť fyzicky nemožné, pretože „nepoznala muža“, dáva primát duchovnému spojeniu. Slovu danému Bohu a človeku, ktoré je potrebné na to, aby sa stalo fyzickou skutočnosťou. „Fiat – nech sa tak stane.“ Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Zvestovanie nás učí posvätnosti súhlasu a vytvára jednotu, ktorá následne dokáže obstáť v mnohých životných skúškach. Pretože je to Boh, ktorý dáva a obnovuje život i tam, kde by to človek nečakal. 

Pane, urob nás anjelmi zvestovania pre tento svet.

Fr. Irenej, OP