Vesmír - ľudstvo - schody do neba - akad. maliar Ladislav Záborský

Dnes je nedeľa Božieho slova. Večné slovo nebeského Otca je Ježiš Kristus. Jeho túžbou je byť s človekom v dôvernom vzťahu. Aby žiaden človek v nijakej situácii neostal sám. Význam, naplnenie času je vidieť Ježiša ako svojho Pána. K tomu je potrebný dar živej viery.

Prežívame týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Ak sme Katolícki kresťania, tak sa musíme modliť s inými kresťanmi za jednotu. Teda nie je to odporúčanie, ale naša povinnosť.

Tvoríme jedno Telo Ježiša Krista, ukrižovaného i osláveného. Pravda a skúsenosť je taká, že Kristovo telo má rany. Sú to naše hriechy. V tomto týždni modlitieb za jednotu sa dotýkame týchto rán. Ale ako svätému Tomášovi, aj nám Kristus hovorí, neboj sa, dotkni sa mojich rán, vlož svoj prst do rán po klincoch a ruku do môjho boku. Naše rany Krista nezabili. On ich premenil, sú oslávené.

Modlime sa za dar živej viery.

Fr. Šimon OP