strunaMt 8, 31-42

Ježiš svojím napomenutím, že Židia majú objaviť pravdu a získať slobodu, brnká na citlivú strunu židovského národa. Napriek stáročiam cudzej nadvlády Židia verili, že oni sú tí skutočne slobodní, pretože poznali Božie plány so svetom, ako ich zachytil Boží zákon. Nikdy nikomu neotročili. Správne pochopili, že Ježiš hovorí o duchovnej slobode, ale mýlili sa, čo sa týka jej koreňa. Nie je ním pôvod, nie je ním krv v žilách. Ale je ním schopnosť odolať hriechu. A v tom sa neodlišovali od iných národov. Kto hreší, je otrokom. Kto odolá hriechu, podobá sa Kristovi. Lebo jediným skutočne slobodným je Ježiš. A on jediný vie voviesť do plnej slobody aj druhých.

Pane, pripomínaj nám, aby sme slobodu nehľadali v ničom a v nikom než len v tebe.

Fr. Damián, OP