Mt 1, 18-24

Spravodlivý v biblickom myslení, je človek stotožnený a vedený Božím slovom. Taký bol svätý Jozef. „Ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, a jeho lístie nikdy nevädne; darí sa mu všetko, čo podniká“. (Ž 1, 3)

„Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že čaká dieťa“. Podľa predpisu Zákona mal Jozef poslať Máriu na trest smrti ukameňovaním. (Dt 22, 23-14) Stojí pred dilemou, zachrániť svoju povesť alebo život Márie? Keď o tom uvažoval: „Zjavil sa mu vo sne Pánov anjel“. Evanjelista tým chce naznačiť, že Jozef bol aj prorokom, ktorý chce preniknúť do podstaty vecí a porozumieť ich významu. Jeho vnútorná cesta sa podobá noci, krátko pred svitaním. Poznáva vôľu Boha, a to mu dáva odvahu prejsť od litery k duchu. Tým sa úplne vystavil riziku života vo viere.

Jozef nás učí, že poslušnosť Božiemu slovu nás môže doviesť k prekročeniu Zákona. Kvôli čomu? Aby sme sa tak, ako Jozef, stali poslušní už nielen svätému Písmu, ale živému Slovu, ktoré je v Písme ukryté. Pochopenie novej skutočnosti sa pre neho stalo novým prikázaním: „A prijal svoju manželku“. Ježiš, syn Márie, mu priniesol naplnenie, objavil v ňom nového Jozueho, ktorý vovedie nový Boží ľud do tak vytúženej zasľúbenej zeme.

Fr. Šimon OP