RánoJn 21, 20-25

Peter sa pýta Ježiša: „Čo bude s týmto?“ Ježiš mu na to: „Čo teba do toho?“ Kvôli čomu chceš poznať Božie tajomstvá?

Ale ak chceš, usiluj sa o to, aby si sa Mi úplne pripodobnil. Všetky odpovede sú ukryté v Otcovom srdci. Tam má prístup ten, kto priloží svoje ucho k Môjmu srdcu a rozpozná Božie tajomstvá.

„Poď za mnou!“ Všetci pokrstení sú pozvaní ísť za Ježišom, aby svetu zjavovali nejakú časť tajomného Božieho plánu.

Fr. Šimon OP