Lk 9, 28b-36

„Hovorili o Jeho odchode“. Veľké postavy Starého zákona, Mojžiš a Eliáš, sa rozprávali s Ježišom o jeho smrti, ktorá je najdôležitejšou udalosťou v dejinách záchrany sveta. Ježiš sa učeníkom zjavuje premenený do svojej slávy, hoci krátko predtým im predpovedal svoje utrpenie a smrť.

Keď ho neskôr učeníci uvidia vedeného na potupnú smrť, budú vedieť, aké veľké tajomstvo v sebe ukrýva. Spojenie Ježiša s celým Starým zákonom symbolizujú Mojžiš a Eliáš. Trvalý zväzok s nebeským Otcom potvrdzujú slová z neba: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“ A prítomnosť Ducha Svätého sa zjavila v oblaku, ktorý oslnil učeníkov reprezentujúcich budúcu Cirkev.

Hans Urs von Balthasar (1905-1988) hovorí, že Ježišovo premenenie na vrchu nie je anticipácia, čiže ukázanie svojho zmŕtvychvstania apoštolom vopred, ale prítomnosťou trojjediného Boha a celých dejín spásy v jeho tele určenom na smrť. Ježišovo telo je definitívnym spečatením zmluvy Boha s človekom.

Fr. Šimon OP