Vyhnanie z raja - akad. maliar Ladislav ZáborskýMt 8, 28-34

Úryvok z dnešného evanjelia o vyhnaní nečistých duchov do svíň uviedol Dostojevskij (1821-1881) ako motto svojej knihy, Diablom posadnutí. Pre autora románu to bola modlitba za to, aby aj v jeho dobe Ježiš očistil zem od nečistých duchov, nihilizmu, materializmu, anarchie, ktorí sa ponevierajú po svete a usilujú vládnuť a neraz aj skutočne panujú.

Pre Židov sú svine nečisté zvieratá a more symbolom ničiacej sily zla. Boli národom pastierov a roľníkov. More v nich vzbudzovalo strach a hrôzu. Preto v opise novej zeme a nového neba, ktorý sa nachádza v Apokalypse, je zreteľne poznamenané, že „mora už niet“. (Zj 21, 1)

Vyhnanie zlých duchov do svíň a ich poslanie do mora je predpoveďou a prísľubom, že Ježiš chce a môže očisťovať všetky oblasti nášho života. Ježiš má moc, aby nás aj dnes oslobodil od ducha nenávisti, klamstva, žiadostivosti, egoizmu a iných nečistých duchov, ktoré nás chcú oddialiť od Boha. Zostáva otázka, či nám záleží na tom, aby nás Ježiš oslobodil? „Celé mesto vyšlo oproti Ježišovi, a keď ho uvideli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja.“

Fr. Šimon, OP