Mt 7, 6. 12-14

Sú isté veci, ktoré je potrebné a užitočné si strážiť a uchovávať v tajomstve. „Nehádžte svoje perly pred svine.“ Dôležité je učiť sa rozpoznávať čas, spôsob aj osobu, ktorej chceme odovzdať skúsenosť viery. Nie každý človek je v stave, aby všetko pochopil hneď. Ak sme niečo pochopili z Božieho slova, nie vždy to musí rovnako pochopiť aj iný človek.

Sloboda, v ktorej sa mi otvorilo Božie slovo, môže byť iba moja a som povinný si ju strážiť. S takou úctou, s akou Boh naviazal vzťah so mnou, mám pristupovať aj k iným, rešpektujúc úroveň ich rastu a zrelosti. Obrazne povedané, nemáme používať zbíjacie kladivo tam, kde je potrebná pinzeta.

Božie slovo sa nemá vnucovať alebo neohrabane rozhlasovať na všetky strany. Je potrebné používať diskrétne kritériá, ktoré Boh voči človeku zachováva a rešpektuje. Disciplína tajomstva znamená, že sa nehovorí o mystických veciach niekomu, kto nevie, čo je mystická skúsenosť.

Fr. Šimon OP