Jn 10, 31-42

„Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré.“ (Gn 1, 31) Ježiš chce človeku vrátiť stratenú krásu, chce nanovo stvoriť všetko pokazené. Keď postupne ľuďom zjavuje, že je jedno s Bohom, že sa stal človekom, aby mu vrátil dokonca viac než stratil. Aká je reakcia? „Zdvihli kamene a chceli ho kameňovať.“ Ježiš im povedal: „Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete?!“

„Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, preto, že hoci si človek, robíš sa Bohom.“ Oni v ňom stále vidia len človeka. Hoci koná skutky, ktoré človek nemôže robiť, ak s ním nie je Boh. Ale ich viera ich oslepila, nedokáže im to ukázať. Oni sú presvedčení, že ich poznanie Boha je dokonalé. Vedia, kde je Boh, kde ho niet. Kde sa Boh zjavuje a kde nie. Tak, ako by Boha mali vo vrecku. Ježiš je voči takémuto postoju bezmocný. „Ukázal som vám veľa dobrých skutkov.“ V Ježišovi je prítomné len dobro. Najkrajšie Božie dielo na tejto zemi je Ježišov život. Je darom pre ľudí, aby mohli dosiahnuť spásu. A jeho spolubesedníci držia v rukách kamene, aby ho zabili. Táto scéna je už začiatkom toho, čo sa udeje na Kalvárii.

Ježiš musí priniesť najvyššiu cenu, obetovať svoj život, aby človeku vrátil to, čo stratil. Dokonca Ježiš vracia viac ako človek stratil. Nielen život večný, ale aj účasť na plnej jednote s Bohom. Chce, aby bol človek s ním jedno. Svätý Atanáz (296-373) to vyjadril slovami: „Boh sa stal človekom, aby sa človek mohol stať bohom.“

Fr. Šimon OP