Mt 13, 44-46

„Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.“ Táto téma je prítomná v múdroslovných knihách Svätého písma a tradícii Izraela. Kupcom je nadovšetko Boh, ktorý je zosobnený v múdrosti a hľadá nejaké miesto, kde by sa mohol zdržať. Nakoniec odkrýva, že ideálnym miestom, kde chce ostať, je Izrael.

Medzi všetkými planétami a hviezdami si Boh – povedia otcovia Cirkvi – vybral zem a na zemi človeka.

Perlou je v tomto prípade človek, s ktorým sa Boh spája v mystických zásnubách. Boh sa tak očaril človečenstvom, že bol schopný zriecť sa všetkého, čo mal, aby sa s ním v Ježišovi spojil natrvalo a definitívne.

Fr. Šimon, OP