Milí ruženčiari,

pozývam vás na duchovné cvičenia kde budeme hovoriť o Zastaveniach lásky podľa Svätého písma 1. list Korinťanom 13. kapitola.

Presné informácie o termíne, poplatku a prihlásení sa na duchovné cvičenia nájdete v priloženom stĺpčeku.

Teším sa na spoločné stretnutie.

fr. Antonín Husovský OP, spolupracovník promótora pre ruženec

Duchovné cvičenia pre ruženčiarov Prešov 2023

 

Duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, 26.- 29. januára 2023