VšemohúciJn 14, 6-14

Filip mal nielen grécke meno, ale aj spôsob myslenia. Jeho otázka Ježišovi: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ Pravý Izraelita by sa neodvážil prosiť o čosi také. Prečo?

Keď Mojžiš prosil Boha o videnie jeho slávy, počul odpoveď: „Moju tvár nemôžeš vidieť, lebo niet človeka, ktorý by mňa videl, a ostal by nažive!“ (Ex 33, 20) Prorok Izaiáš mal iba krátku víziu Boha obklopeného anjelmi a zdesený zvolal: „Beda mi, áno, som stratený. Veď som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami; a moje oči videli kráľa, Pána zástupov.“ (Iz 6, 5)

Filip bol určite vychovaný v gréckej kultúre, preto sa tak odvážne pýta: „Pane, ukáž nám Otca.“ Ako dobre, že Filip o toto poprosil, veď vďaka tomu sme sa dozvedeli, že Ježiš je dokonalým obrazom svojho večného Otca: „Kto vidí mňa, vidí Otca.“

Až vďaka Ježišovi môžeme poznávať, čo to znamená, že Boh je napríklad všemohúci. Ten, ktorého vietor i more počúvalo, zároveň dovolil, aby bol pribitý na kríž. Týmto spôsobom nám zjavil úctu a rešpekt voči ľudskej slobode; aj vtedy, ak ju nesprávne používame, či zneužívame. Tým nám zjavil, že Boh chce nad zlom zvíťaziť láskou a jeho všemohúcnosť sa najviac prejavuje vtedy, keď sa zmilúva a odpúšťa.

Fr. Šimon OP