V pondelok 28. novembra 2022 navštívil komunitu bratov vo Zvolene páter Cyril Brázda OFM z kláštora františkánov vo Fiľakove. Páter Cyril prijal pozvanie zvolenských dominikánov v rámci prebiehajúceho programu poznávania životov svätých prostredníctvom úcty relikvií, ktoré sa v kostole sv. Dominika na sídlisku Zvolen-Západ vystavujú každý týždeň (pozri viac na: https://farnostzvolenzapad.sk/uctenie-relikvii-nasich-svatych-priatelov/).

Páter Cyril prišiel predstaviť život, charizmu a posolstvo 14 pražských mučeníkov, beatifikovaných v Prahe v roku 2012. Ich relikvie získala provincia od českých fratiškánov len minulý rok a teraz boli verejne vystavené po prvý raz. Títo mučeníci boli obeťami náročnej politickej a náboženskej situácie v Prahe za čias habsburského panovníka Rudolfa II., pričom zostali verní evanjeliu a Kristovej Cirkvi. Hoci pochádzali z rozličných krajín Európy, zjednotili sa ako komunita v jednej modlitbe, jednom ohlasovaní a v jednej obeti. Páter Cyril okrem iného povedal: „Bratia rôznych národností, sociálneho postavenia a veku dokázali žiť svorne v jednote viery, nádeje a lásky podľa Regule svätého Františka. To je jeden z najdôležitejších odkazov súčasnému svetu, najmä Európe, ktorá tak ťažko hľadá svoju vlastnú identitu emancipujúc sa od kresťanstva. Bratské spoločenstvo a vernosť v ideáloch až po obetovanie života je výzvou a napomenutím, ktoré títo mučeníci dávajú všetkým nasledujúcim generáciám, osobitne našej, tak nestálej, žijúcej v relativizme hodnôt a bez pevného bodu“.

Celú prednášku otca Cyrila, spolu s ďalšími informáciami o 14 františkánskych mučeníkoch z Prahy nájdete na tejto adrese: https://farnostzvolenzapad.sk/blahoslaveni-fridrich-bachstein-a-spolocnici-mucenici-28-11-2022/.

Pozývame vás sledovať našu stránku, na ktorú každý týždeň zverejňujeme aktuálne vystavenú relikviu a spoznávať tak život a posolstvo našich nebeských priateľov. A ak to nemáte ďaleko, zastavte sa pri relikviách aj osobne pozdraviť svätých, ktorých relikvie aktuálne uchovávame a vystavujeme v kostole zvolenského dominikánskeho konventu.