Jn 6, 1-15

Božie slovo nám dnes pripomína, že nosíme v sebe hlad, ktorý nedokážeme nasýtiť za žiadne peniaze. Hlad po zmysle života. Najhlbší hlad, o ktorom písal prorok Ámos v ôsmom storočí pred Kristom: „Hľa, prídu dni – hovorí Pán, Jahve – i pošlem na zem hlad; nie hlad po chlebe a nie smäd po vode, ale po počúvaní Pánovho slova.“ (Am 8, 11)

Ježiš rozmnožil päť chlebov a dve ryby a nasýtil všetkých prítomných. Ostalo ešte dvanásť košov odrobín. „Ale keď spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom sám.“

Ježiš sa utiahol do samoty, lebo najedení nepochopili, že telesný hlad a jeho nasýtenie nie je to najdôležitejšie, čo Ježiš ponúka. On sám túži byť naším pokrmom. Modlime sa dnes o hlad po Božom slove, po Eucharistii.

Fr. Šimon, OP