Božia slávaJn 5,31-47

Ježiš dnes adresuje výčitku svojim súčasníkom, ktorá v sebe nesie punc nadčasovosti. Hovorí: „Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete, a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh?!“ Ježiš naráža na to, že farizeji sa chvália, že poznajú Písmo. Písmo síce poznajú, ale ono pozýva k láske, ktorú nežijú. Pýcha, egoizmus, zameranie na svoje „ja“ sú predmetom Ježišovej výčitky. Ako môže človek veriť inému i Bohu, keď je plný seba? Urobme v nás priestor pre Boha. Hľadajme slávu, ktorú dáva Boh, a objavíme nový rozmer života. Primknime sa k láske, ktorú chce s nami prežívať Boh, a naplníme literu zákona, ba ešte viac, lebo láska je naplnením zákona.

Pane, uč nás konať v našom živote na tvoju slávu.

Fr. Irenej, OP