Mt 7, 15-20

„Dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie.“ Duchovní autori učia, že srdce človeka je strom, z ktorého vyrastajú skutky, myšlienky a priania. Srdce znamená stálu dispozíciu, trvalý postoj k niečomu.

Boha máme milovať z celého srdca (Mt 22,37). Ako očistiť svoje srdce? Neustálym úsilím konať dobro. Jeden alebo dva občasné dobré skutky sú záslužné, ale nezmenia človeka. Vytrvalosť a trpezlivosť v dobrom pretvorí človeka.

Paul Claudel (1868-1955), francúzsky básnik a dramatik, zaujímavo opísal nájdenie svojho srdca: „Našiel som svoje srdce! Áno, moje srdce, stred mojej osoby! Niečo, čo existovalo predo mnou, čo v mojej hrudi predlžuje tlkot srdca Adamovho. Niečo, čo vie viac než ja sám a praje si byť oslovované inak než slovami. Niečo vo vnútri nás, čo nás má na starosť a stará sa o naše bytie, bytím, ktoré nám odpovedá. Neviem, k čomu inému mám ono niečo prirovnať, než k horiacemu kru, ktorý horí a nezhára“.

Fr. Šimon OP

Obrázok: Ruben Alexander (CC BY-NC-SA 2.0)