Mt 26, 14-25

„Jeden z Dvanástich – volal sa Judáš Iškariotský – odišiel k veľkňazom a vyzvedal sa: „Čo mi dáte, a ja vám ho vydám?“ Oni mu určili tridsať strieborných. A od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho.“ Dnešným dňom sa končí pôstne obdobie. Judáš bol jedným z apoštolov, ohlasoval Evanjelium, vyháňal zlých duchov. Ježiš mu umyl nohy, prvý prijal Eucharistiu. Dobre prežiť Veľkonočné trojdnie znamená nezabudnúť, že Judáš nie je cudzí, s kým nemáme nič do činenia. Judáš je jeden z nás, ktorí tvoríme Cirkev. Blízky uvažovaniu a postupovaniu mnohých z nás. Ak by sme sa snažili ospravedlniť Judáša, nemáme argument. Pozrime sa na Judáša očami jeho matky. Hovorí sa, matka už bola veľmi starou ženou, keď navštívila svätého apoštola Jána. Rozprávala mu, ako sa prvýkrát pozrela na svojho syna, keď ho porodila. Celá rodina sa tešila z jeho narodenia. Bol dobrý, horlivý, učenlivý.

Po jeho zrade a smrti som sa snažila čítať všetko, čo bolo o ňom napísané. So zdesením som čítala slová evanjelistu Matúša, ktorý napísal: „Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil.“ A kládla som si bolestné otázky, kvôli čomu som ho vlastne porodila? Keď mal sedemnásť rokov, spojil sa s tými, ktorí chceli oslobodiť Izrael spod okupácie Rimanov. Netrpezlivo čakal Mesiáša. Keď počul o Ježišovi, hneď šiel za ním. Odrádzala som ho, ale on bol taký plný nadšenia a nádeje. Veril, že Ježiš už onedlho obnoví Izrael. Ale potom prichádzal čoraz viac smutný, rozčarovaný, nič nerozprával. Ale matky vedia viac, Ježiš nebol tým mesiášom, akého si predstavoval. Rástla v ňom zatvrdlivosť, bola som vydesená. Jeho láska k Ježišovi prerastala v nenávisť. Veľmi som sa bála.

Nerozprávala som už s ním, ale viem, matky vedia viac. Zahrnulo ho nesmierne zúfalstvo. Ako hrozné psy ho prenasledovali výčitky svedomia. Rozhodol sa sám si odmerať spravodlivosť, obesil sa. Ale pamätaj, Ján, ja som matka Judáša. Ja ho nemôžem vyhodiť zo svojho srdca. Keby sa láska nachádzala v hlave, urobila by som to. Ale on prebýva v mojom srdci. Porozprávaj sa s Matkou toho, ktorého môj syn zradil. S matkou Ježišovou. Jej srdce prenikol meč, iný ako mňa, ale tiež krvavý. Možno ona pochopí, matka Spasiteľa, a snáď možno odpustí matke zradcu. Ktorá porodila toho, ktorý sa nemal narodiť.

Fr. Šimon OP